::: Portti Meri-Lapin paikallistietoon :::

 

Tietokannan hakuohje

 

Perushaku

Etusivulla sijaitsevassa perushaussa tietoa haetaan yhdellä hakutermillä. Tämä onnistuu varmimmin ja helpoimmin vapaasanahaun avulla, joka etsii syötettyä tekstiä kaikista seuraavista kentistä:

Nimeke (artikkelin/teoksen nimi tai otsikko)

Alanimeke (otsikon tai nimen lisäksi alaotsikot tai alanimet)

Tekijä (artikkelin/teoksen luomisesta vastuussa olevien henkilöiden nimet)

Tekijän nimissä käytetään muotoa: sukunimi, etunimi

Julkaisu (pääteoksen nimi, johon artikkeli/teos sisältyy)

Asiasana (artikkelin/teoksen aihetta tai kohdetta kuvaavia termejä)

Perushaun voi tehdä myös pelkästään jostain aiemmin mainitusta kentistä vapaasanahaun sijaan. Pudotusvalikosta löytyvät kaikki mainitut kentät erikseen, joihin haun voi kohdistaa halutessaan.

Jos haluat hakea enemmän kuin yhden sanan muodostavilla lauseilla, termeillä tai nimillä, voi olla järkevää käyttää niin sanottua fraasihakua. Tämä onnistuu lainausmerkkien avulla. Näin voit varmistaa, että hakutulokseen otetaan vain haluamasi sanat juuri oikeassa järjestyksessä sisältävät kohteet. Varsinkin henkilöiden nimet on syytä kirjoittaa lainausmerkkien sisään, sillä muuten hakutulokseen kelpaavat kaikki saman sukunimen tai etunimen sisältävät kohteet!

Esim.

Jos halutaan hakea artikkelia koskien Arto Paasilinnaa, ilman lainausmerkkejä hakemalla [Arto Paasilinna] tietokanta etsisi myös artikkeleita joissa esiintyisivät sanat Arto ja Paasilinna toisistaan riippumatta.

Hakulause ["Arto Paasilinna"] antaa paljon vähemmän hakutuloksia, koska nyt haun tuloksiksi kelpaavat vain ne, joissa molemmat sanat ovat kirjoitettuina peräkkäin täsmälleen kuten ne on lainausmerkkien sisään kirjoitettu.

Tietokanta ei erottele isoja ja pieniä kirjaimia. Hakutulos on sama riippumatta sanoissa esiintyvistä isoista ja pienistä kirjaimista.

 

Asiasanat

Asiasanoitus on tehokas keino etsiä tietoa, joka koskee jotain tiettyä aihetta, asiaa tai henkilöä. Asiasanat ovat tarkkaan määriteltyjä sanamuotoja yleisnimistä tai erisnimiä.

Tässä tietokannassa käytetään Suomen yleisten kirjastojen tapaan YSA-asiasanastoa (Yleinen suomalainen asiasanasto). Mitkä tahansa oikein kirjoitetutkaan yleisnimet eivät välttämättä kelpaa, jos niitä ei ole hyväksytty asiasanastoon. Sanojen merkitysten kanssa pitää olla myös tarkkana.

Esim.

Asiasana "piirtäminen" ei ole käytössä lainkaan, vaan käytettävä asiasana on "piirustus".

Asiasana "kirkot" viittaa kirkkokuntiin ja muihin vastaaviin, kun taas rakennuksia tarkoitettaessa pitää käyttää asiasanaa "kirkkorakennukset".

Asiasanoina olevissa henkilönimissä käytetään muotoa: sukunimi, etunimi.
Muut erisnimet kirjoitetaan asiasanoina sellaisenaan.

Tiedonhakuja tehdessä kannattaa tutustua Internetissä kätevään verkkoversioon Yleisestä Suomalaisesta Asiasanastosta, jota kaikissa Suomen yleisissä kirjastoissa käytetään:

YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto

 

Tarkennettu haku

Tarkennetulla haulla voit määritellä tiedonhakusi paljon tarkemmin yhdistelemällä useampia hakukenttiä toisiinsa, tai määrittelemällä lisähakuehtoja.
Lisähakuehtoja ovat:

Aineistolaji (aineiston tyyppi, esimerkiksi sanomalehti tai cd-levy)

Kieli (julkaisussa eniten käytetty kieli)

Julkaisuaika (voit määritellä aikavälin, jonka sisällä ilmestyneet artikkelit/teokset ainoastaan otetaan huomioon haussa).

 

Hakujen tarkentaminen

Tässä esitetään muutamia tapoja hyödyntää tietokannan ominaisuuksia hakujen parantamiseksi ja tarkentamiseksi. Mela-tietokanta perustuu samankaltaiseen järjestelmään kuin tällä hetkellä Internetin suosituin hakukone Google, ja siellä käytössä olevat niksit toimivat myös tässä tietokannassa.

Sekä perus- että tarkennetussa haussa voit määritellä, että miten hakujärjestelmä suhtautuu annettuihin hakusanoihin. Hakukentät voidaan liittää toisiinsa erilaisilla tavoilla. Näitä ovat Boolen operaattorit (ja, tai sekä ei).

Oletuksena peräkkäin kirjoitetuissa sanoissa on ja-operaattori. Sen käyttö välilyönnin avulla sanoja toisistaan erottamalla on täysin automaattista. Tämä antaakin usein parhaan tuloksen. Tällä tavalla hakemalla järjestelmä ottaa hakutulokseen aluksi vain ne artikkelit/teokset, joissa esiintyvät kaikki kirjoitetut hakusanat.

Löydettyjen viitteiden loppupäästä löytyy sitten myös sellaisia tuloksia, joissa ei ole välttämättä kuin osa syötetyistä hakusanoista. Tällöin järjestelmä soveltaa myös tai-operaattoria. Fraasihaku lainausmerkkejä käyttäen, kuten alussa esitettiin, ehkäisee hakujärjestelmää erottelemasta haun välilyönnillä erotettuja sanoja toisistaan. Näin tulosjoukkoa saa pienennettyä usein huomattavasti.

Ei-operaattori voi olla hyödyllinen, jos haluaa sulkea jonkin tietyn sanan pois hakujoukosta. Tämä tehdään Mela-aluetietokannassa väliviivaa (tai miinus-merkkiä) käyttämällä.

Esim.

Jos halutaan hakea Paasilinnoja koskevia artikkeleita, mutta ei kuitenkaan Arto Paasilinnan, niin kannattaa haku suorittaa muodossa [Paasilinna -Arto].

Hakuja suoritettaessa hakujärjestelmä saattaa jättää huomioimatta kaikkein yleisimpiä ja todella lyhyitä hakusanoja sen vuoksi, että niillä ei välttämättä ole merkitystä hakutuloksiin ja että ne saattavat hidastaa hakua. Näiden sanojen merkitystä voi korostaa käyttämällä plus-merkkiä (eli +). Tällaisia yleisiä hakusanoja voivat olla tavallisten liitesanojen (ja, tai, ehkä, sekä) lisäksi Lasmarkki-aluetietokannassa muun muassa yleiset paikkakuntien nimet kuten Kemi, Tornio jne. Samalla tietokanta soveltaa näihin sanoihin vain ja-operaattoria, eli hyväksyy vain ne tulokset, joista löytyvät kaikki plus-merkillä merkityt hakutermit.

Esim.

Jos yritetään hakea tietoa kemiläisistä rakennuksista, haussa kannattaa korostaa "Kemi"-sanaa. Haku olisi tällöin muotoa: [+Kemi +rakennukset].

 

© 2005 ::: Meri-Lapin kirjastot